Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. Käyttöehdot
  2. Ohjeet
  3. Linkit
  4. Historiikki
  5. Sivukartta
Tervetuloa opiskelemaan vanhaa kirjasuomea virtuaalisesti!

Virtuaalinen vanha kirjasuomi eli Vvks on selityksin varustettu verkkoaineisto koulujen, yliopistojen ja muiden opinahjojen käyttöön Suomessa ja ulkomailla. Se soveltuu niin ikään kaikkien vanhasta suomesta kiinnostuneiden omaehtoiseen opiskeluun ja omaksi iloksi. TEKSTIT-valikon alta löydät kymmeniä kiinnostavia 1500-, 1600- ja 1700-luvun tekstejä ja tekstikatkelmia. Hankaliin, nykykielestä poikkeaviin kohtiin ja sanoihin on linkitetty selitykset, joita pääset lukemaan klikkaamalla sanan perässä olevaa numeroa – selitykset auttavat ymmärtämään tekstien kieltä ja ajan kulttuuria. Vanhan kirjasuomen rakenteesta kiinnostuneet voivat lukea kattavaa kielioppiosiota: valikosta KIELIOPPI 1500—1600 avautuvat ÄÄNNE- JA MUOTO-OPPI sekä LAUSEOPPI; valikon KIELIOPPI 1700 alla on artikkeleita 1700-luvun kielenkehityksestä. HARJOITUKSET-valikosta pääset testaamaan osaamisesi yli seitsemänkymmenen eritasoisen ortografiaan, sanastoon ja kielioppiin liittyvän tehtävän avulla.

Useasta tekstistä on linkki digitoituun alkuperäisversioon. Sivustolla on myös kiehtovia kuvia vanhoista kirjoista ja niiden sivuista. Lisätietoa sivuston historiasta ja tekijöistä löydät Historiikki-valikosta. Lyhenteet ja ortografia -valikossa on selitetty kieliopissa ja tekstien selityksissä käytetyt lyhenteet sekä nykysuomesta puuttuvat äänteet. Lisäksi sivustolta löytyy katsaus vanhan suomen kirjallisuuden vuosisatoihin, kattava lähde- ja kirjallisuusluettelo sekä hyödyllisiä linkkejä muille vanhaa kirjakieltä koskeville sivuille.

Sisällön on tuottanut FT Pirkko Forsman Svensson. Hänen 80-luvun lopulla laatimastaan vanhan suomen oppimateriaalista Johanna Koskela sai helmikuussa 2007 valmiiksi verkkoversion, jota testattiin suomen laitoksen kursseilla. Mukaan hankkeeseen tuli alkuvuodesta 2008 graafisen ilmeen ja toiminnallisuuden suunnittelijaksi Timo Ovaska (TaiK), joka kuvasi sivuston pohjaksi Kansalliskirjaston ja Kotuksen vanhaa Fennicaa. Tiimiin liittyi keväällä 2008 ohjelmoija Petri Leinonen, jonka tehtäväksi tuli sijoittaa vanha aineisto uusiin sivupohjiin sekä yksinkertaistaa navigointia. Vieraskielisten tekstien transkriboinnissa avusti Francesco Villani, äänityksissä Markus Hamunen ja Aapo Takala. Kesästä 2011 sivuston tekniikasta on huolehtinut Sakari Vaelma ja tekstejä editoinut Sini Alm. Editoinnissa on avustanut myös Terhi Kapali.

VVKS-hanketta avusti v. 2006 Helsingin yliopiston suomen kielen laitos maksamalla Johanna Koskelan tuntityöstä. Ulkopuolista rahoitusta hankkeelle ovat myöntäneet Koneen Säätiö (v. 2007, 2009 ja 2013), Alfred Kordelinin edistys- ja sivistysrahasto (2007) sekä Wihurin rahasto (2009). Hankerahoista on maksettiin v. 2008—2013 sivuston palvelinvuokra. Syksystä 2012 lähtien sivuston koti on ollut Helsingin yliopiston palvelimella.