TEKSTI 32as

1 so. tutut ja rakkaiksi käyneet sananlaskut; yhteiset = yleiset, tavalliset

2 = on antanut monelle ihmiselle erityisen ymmärryksen ~ taidon 30.2.1 esimerkit 15-18; on tehnyt Salomonista kaikkia muita ihmisiä viisaamman ~ taitavamman, niin että hän on luonut (puhunut) 3000 sananlaskua

3 so. luotujen, luomakunnan

4 /menoo ja luontoo/ 'järjestystä ja luonnetta' 14.2.2

5 'kauniilla' (sorkea = sorja, selvä, kaunis)

6 'oikein, viisaasti'

7 /selittämään/

8 muin(n)en = ennen, muinoin, aikoinaan 20.1.3 a

9 /kerroin(n)eet/ = kerto(i)neet 'kerranneet, kertoneet uudelleen'. 19.6.1

10 so. jälkeentulleille, jälkipolvelle

11 että = että, koska, niin että 20.3 ja 40.2.2

12 = (ei) voi; 37.2.2.1

13 = jokaiselle 30.1.3

14 'tunnettu, tiedossa oleva'; 13.2.2.1

15 = jalosti 'suuresti, erinomaisesti' 20.1.1

16 = Sääksmäen (Sääksmäki)

17 'keskustelusta, puheesta'

18 'muistiin'

19 joihin sitte hänen pojaltans - - maisteri G. Tammelinukselta - - ja minulta usiat ovat lisätyt ja - - präntistä uloskäydä annetut = joihin sitten hänen poikansa ja minä olemme lisänneet useita ja painattaneet [sananlaskukokoelman]. Passiivilauseista ja abl.agentista 18.4, 34.1 a, 34.4 a

20 otollinen = hyödyllinen, mieluinen

21 'haluavat/yrittävät (oppia), toivovat (oppivansa)'

22 antaa uloskäydä präntistä = painattaa (antaa ilmestyä painosta) 23.1, 39.3.1

23 /sananlaskuu/ 7.3

24 Raamatun kirjojen lyhenteistä 23.6; ibid(em) 'sama teos t. kohta'; v. = jae, värssy

25 /pitemmältä ajateltaa/ = kun niitä ajattelee pitempään; ltA-partikkeleista 20.1.2, pass. 1. infinitiivistä 19.2, 37.3.1 ja 37.3.4

26 = kultainen 1.4.2 e

27 /löytään/ = löydetään (näistä), (näiden joukossa) on; 13.2.2.1

28 /hempeestä/ hemme t. hempeä 'antelias, runsas' Gan. förveten, veklig, kräslig, nyfiken'; 'frikostig, godhjartad'; 'curiosus, tener, delicatus, mollis'

29 unhotus = unohdus (unhottaa = unohtaa) 4.1

30 /hallikkoon/ = hallitkoon 4.2

31 = puhuisim(me) 18.1.1

32 sovelias = kelvollinen 'sopiva, hyvä'

33 = senior 'vanhempi'