TEKSTI 41s

1 aviokäsky = avioliitto

2 'kun'

3 Pers. pronominien genetiivin ja omistusliitteen viittaussuhteet joutuu päättelemään pragmaattisesti (tässä tietenkin kyse miehen rikoksesta) 25.1.2.1 ja 25.2.2. Ruotsalaisen originaalin pronominien han ja hon vastineena on aina hän, joten tarkoite selviää vain kontekstin perusteella.

4 so. ei ole maannut tämän kanssa (aviovuoteessa)

5 mahtaa = voi, saa 33.2.1 ja 33.2.2 b (ruotsalalainen vastine yleensä )

6 rikkoa (e. (för)bryta) = loukata; jakaa; menettää; tehdä rikos. Lainsuomentajat Martti, Ljungo ja Kollanius käyttävät rikkoa-verbiä mainituissa merkityksissä (- - menettäköön mies vaimolle puolet avio-oikeudestaan).

7 naimisen oikeus = avio-oikeus; naiminen = (myös) avioliitto (r. giftorätt)

8 'menettäköön'

9 'samalla, sen lisäksi'

10 Huomenlahja (r. morgongåva) on aviomiehen vaimolleen häiden jälkeisenä aamuna antama lahja. Huomenlahjan antaminen oli lailla säädetty, sillä se saattoi turvata vaimon taloudellisen aseman: lahjana oli mm. lehmä t. lammas, niittypala t. torppa, astioita, huonekaluja t. rahaa.

11 = kumpikaan (ei)

12 ero(i)ttaa = purkaa; ei mahda eroitettaa = ei voida purkaa. Pass. inf. 37.3.1

13 'syytön osapuoli' (r. den oskyldige); määr. artikkeli 24

14 so. tai on mennyt avioliittoon/naimisiin

15 so. tai on antanut suostumuksensa siihen, että avionrikkoja solmii uuden avioliiton

16 so. jos avionrikkoja kuitenkin (vastoin määräyksiä) solmii uuden avioliiton

17 'maksakoon sakkoa'

18 Taalari oli Ruotsi-Suomen yhteisen historian tärkein rahayksikkö, jonka Kustaa Vaasa otti käyttöön 1534. Taalarin jakoyksikkö oli killinki (= 1/48 taalaria) ja taalarin arvo 4 Ruotsin markkaa. Markka (= 192 penninkiä) oli Ruotsin valtakunnan alueella käytössä keskiajalta v:een 1776. Äyri (r. öre < lat. aureus 'kultainen') oli ensin painomitta, sitten pohjoismainen rahayksikkö, joka jakautui penninkeihin. Äyri säilyi käytössä Ruotsissa, kun Tanska ja Norja siirtyivät killinkeihin, ja sen arvoksi vakiintui 24 penninkiä koko valtakunnassa. Ks. tekstin 9A viitettä 19

19 haasto(kirja) = käsky, vaatimus, uhkaus; haaste

20 22.3 a

21 'ensisijainen' (= tulkoon lähinnä kyseeseen)

22 Virkkeen joko - eli -tapaukset on nähdäkseni tulkittava eri tavoin: 1) joko se vikapää paremmin eli joku muu - - (epäsuora kysymys) = voiko syyllinen tai joku muu paremmin huolehtia lapsista ("ottaa ne tyköns") 2) joko he tulevat vikapään eli jonkun muun - - (konsessiivilause) = tulevatpa he asumaan syyllisen tai jonkun muun luona 40.3.2 a

23 'syyllinen osapuoli, avionrikkoja', määr. artikkeli 24 (r. den brotslige, den skyldige)

24 esim. kudonnaisista ja puutöistä (r. slöjder)

25 ylönantaa = hylätä, jättää

26 so. jättää vaimonsa/miehensä

27 'aikeessa, aikomuksessa'

28 'vastedes'

29 kiinteät tilukset = kiinteät omistukset l. kiinteä omaisuus (r. fasta gods); Lönnrot tilus 'lägenhet, fastighet, hemman, egendom' tilukset ägor; VKS: talo, tila, maatilaan kuuluvat maat ja rakennukset, paikka, pelto, viljelysmaa

30 13.2.2.1

31 'oleskelee, asuu'

32 /pitä(j)is(s)ä/ 2.2

33 so. asettakoon hänelle vuoden ja vuorokauden määräajan (r. natt och år)

34 nautita 'käyttää, pitää hyvänään' 5 Muist.

35 'tuoton, tulot' (r. ränta 'korkotulo')

36 r. gift och given

37 = (miehen) yksin omistamaa (r. enskild)

38 so. mies. Vrt. tämän tekstin viitettä 3.

39 irtain kalu ~ tavara = irtaimisto, irtain omaisuus

40 = kutsunnan vuoksi, koska hänet on kutsuttu sotimaan (r. kallelse)

41 so. käymään kauppaa ("liikeasioissa")

42 antaa tietä = antaa tiedoksi, ilmoittaa 13.2.2.1 ja 39.3.1

43 taitaa = voida, saattaa, osata, mahtaa 37.2.2.1

44 so. asettakoon miehelle päivämäärän, johon mennessä hänen on palattava kotiin; eteenpanna ~ edespanna 23.1

45 37.4.2.2 (tulla jällens = palata, tulla takaisin)

46 = yhteiselämäänsä; elanto-tyyppisistä deverbaalinomineista 23.4.2 e

47 käyttää itsens(ä) = käyttäytyä, elää 23.2

48 = voidaan hänen sallia (mennä toiseen avioliittoon) 37.3.1 ja 37.3.2

49 'tuomiokapituli'

50 = entinen aviomies (r. den förre), määr. artikkeli 24

51 so. jos mies syyttää vaimoaan siveettömyydestä (soimata jllek jtk = syyttää jtk jstk)

52 = pitävät l. täydet todisteet (r. fulla skäl)

53 so. meneteltäköön tässä asiassa

54 'edellä'

55 aihe = väite, merkki: jos ei ole minkäänlaista toivetta t. mahdollisuutta saada selville - - (r. vån = förhoppning, utsikt)

56 = onko pois lähtenyt aviopuoliso elossa tai - -

57 'sallia'

58 so. astukoon entiselle paikalleen, muuttakoon takaisin

59 = myöhempi partneri l. toinen aviomies (r. den senare)

60 irtain ~ joutilas = vapaa, naimaton (r. den ledige); määr. artikkeli 24

61 'tulee ilmi'

62 sitoa = todistaa syylliseksi (jos vihkimisen jälkeen näytetään toteen, että joku muu on seurustellut l. rakastellut vaimon kanssa ennen kihlausta - - )

63 'mukanaan'

64 kulutus = kulut, kustannukset, maksut

65 'yhdessä, sekä'

66 so. mies vaimolle. Ks. tämän tekstin viitettä 3

67 'sopimaton' (r. obekväm)

68 'seuraa, kulkee mukana' (jos miehellä tai vaimolla on - - )

69 so. mitätöitäköön ~ peruttakoon avioliitto

70 'korvatkoon'

71 so. tuonnempana säädetään erikseen