TEKSTI 44

1 vanhat ukot viisa(h)immat ovat antiikin ajattelijoita ja kirjailijoita

2 so. todeksi osoitetun

3 'maailmaan'

4 'yksinomaan, pelkästään'

5 'yhdessä (muiden ystävien) kanssa'

6 so. suurimman osan ottaa yhteinen rakas isänmaamme

7 liipimätön = luja, pysyvä, muuttumaton (Gan. 'stadig')

8 /sitoo/ 'velvoittaa'

9 = anoo, pyytää

10 = jos jokainen ajattelisi tätä 25.1.3.1 Muist.

11 = jos(ko) 'jospa' 20.3

12 'harkiten, varovasti, järkevästi'

13 = ilmaantuisi 'esiintyisi' (Gan. ilmaun l. ilmannun 'bli uppenbar, yppas, uppenbaras')

14 Lucius Sergius Catilina oli roomalainen poliitikko, joka johti v. 63 eaa salaliittoa konsuli Marcus Tullius Ciceroa ja senaattia vastaan.

15 juonikka(h)in (: juonikas) 'ovelin kaikista, pahin juonittelija'

16 = vainosi 'ahdisti kaiken aikaa' (Gan. vainoan 'hata, förfölja') 18.2.1b

17 = kotikaupunkiaan koreaa/kaunista 7.2

18 = Ruomin 'Rooman'; /ruomirratki/

19 so. täysin tuhotakseen/ryöstääkseen

20 so. järkevät, kaikkien parasta tahtovat (mieli 'järki, halu, mielipide')

21 so. totuudentunnossaan vakaat, järkähtämättömät

22 'tavoittelevat'

23 Daniel Juslenius väitteli tohtoriksi v. 1700 Turun historiasta kertovalla väitöskirjallaan Aboa vetus et nova, jossa hän käsitteli myös suomalaista kansanrunoutta

24 so. hankkinut ("löytänyt") laajan oppineisuuden ja oikeanlaisen osaamisen l. tietotaidon; tavata ja osata merkitsevät kumpikin 'löytämistä, (oikeaan) osumista' (Gan. 'råka, hitta på, förstå, kunna')

25 'joukossa' = papeista parhain

26 so. suurten (laajojen) ansioiden perusteella 30.1.5 (elativus causae)

27 so. asetettu/valittu piispaksi l. pappien esimieheksi

28 tai = tämä 17.2

29 ottaa onkeensa = hyväksyä, ottaa ohjeekseen (Gan. 'lägga på minnet, anmärka')

30 /palvelee/ hartaasti, kunnioittavasti

31 = jo esi-isien ajoista lähtien

32 = lähinnä sitä '(sitä) seuraavaksi'; vrt. sitälikin, sitälähin 20.1.4d

33 = tahdon sanoa l. haluan korostaa; astevaihtelusta 1.3b

34 iso(i)tella 'ylistää, kiittää' (Gan. 'bära sig förmätet åt, förstora')

35 18.2.2

36 'aikoinaan' 20.1.3a

37 'kun' 20.3

38 'halutessaan (tulla) maisteriksi'

39 Turun taitavain tupa 'oppineiden talo' on Turun akatemia, jonka 2-kerroksinen kivitalo (entinen lukio eli kymnaasi) sijaitsi aikoinaan lähellä tuomiokirkkoa

40 Lauluneitojen sali on runottarien sali eli Turun akatemia(n yläsali), opinnäytteiden esityspaikka. Muusat (lauluneidot) olivat kreikk. tarustossa tieteiden ja taiteiden haltiattaria/jumalattaria, jotka rakastivat laulua ja soittoa.

41 vakainen = vakava, totinen, vahva (Gan. 'stadig, allvarsam', vanhat vakaiset 'de gamla allvarsamma')

42 = kahdesti, kahteen kertaan; viittaus Jusleniuksen väitöskirjoihin Aboa vetus et nova ja Vindiciae fennorum (ks. ingressiä)

43 so. työnsä/tutkimuksensa aiheeksi (aineeksi)

44 Suomen niemi = Suomi (nientä = niemeä), myös Suomen saari (Lönnrot Suomenniemi 'Finska halvön, Finland', Suomensaari (poet.) 'Finland')

45 'yltäkylläisesti, ylitsevuotavasti'

46 'puolusti' (23.1); Juslenius puolusti kahdessa julkisessa väittelytilaisuudessa sekä tutkimuksiaan että isänmaataan

47 'päätteli, teki johtopäätöksen'

48 Eeberin pojat ovat Nooan vanhimman pojan Seemin jälkeläisiä (= seemiläiset, heprealaiset, juutalaiset). Seemin suvusta ks. 1. Moos. 10:1, 21 ja 11:10. Greki = kreikka, kreikan kieli.

49 Juslenius päätteli "itäisen Eeberin isäin" l. kantaisien (itä) ja ylpeiden kreikkalaisten (länsi) puheenparren suomen sanojen sukulaiseksi. Runon alaviite suomeksi: Katso/kaa virkaanastujaisesitelmä De convenientia lingvae Fennicae cum Hebraea & Graeca, pidetty Turussa 1712. Ks. ingressi.

50 'surkean, vähäpätöisen'

51 Juslenius asui isonvihan aikana useita vuosia Ruotsissa ja julkaisi Västeråsissa kirjoituksensa suomalaisten onnettomuudesta (De Miseriis Fennorum) 1715. Runon alaviite: Esitelmässä Suomalaisten onnettomuudesta, pidetty Västeråsissa 1715 (Arosia on Västeråsin latinannos).

52 so. josta on myös paljon hyötyä 22.4

53 Sanakirjan suomenkielisillä hakusanoilla on ru. ja lat. vastineet, joten suomalaiset ja ruotsalaiset hyötyvät tiedoista, latinan pohjalta myös saksalaiset ja kielisukulaisuuden kautta seemiläiset eli juutalaiset (ks. tämän tekstin viitettä 48). Se sama seemiläinen = edellä mainittu seemiläinen

54 'etenkin, liiatenkin', tässä: enemmänkin kuin tarvitset

55 so. sen mitä mielesi tekee ~ mitä toivot; Gan. mieltä noutaa = olla mieliksi, miellyttää

56 so. saatuaan kutsun korkeammalta taholta, nimittäin Skaran piispaksi 1744 (ks. ingressi)

57 so. hyvällä ja tyytyväisellä mielellä (Gan. halu = begär, lust, nöje; halulla = med flit)

58 'suvulleen ja kodilleen'

59 so. kunnioittavasti 31.2 s.v. KANSSA

60 so. sydämensä pohjasta; Gan. sydän kerä l. sydämen kuoppa 'hjärtgrop', lat. serobiculus cordis

61 = Henrik Kustaanpoika, sukunimeltään Lilius; liikanimi = lisä-, sukunimi

62 Henrik Liliuksesta tuli 1730 Messukylän kirkkoherra ("kirkkopaimen ja messumies"). Messukylän vanha kirkko on keskiaikainen harmaakivikirkko ja Tampereen vanhin rakennus.