Harjoitus 38.

- Diftongireduktio päivän > päevän (tapaukset selitetty harjoituksessa 14)

- tk > kk (esim. pojatkin > pojakki) Keväkäke /keväkkäkee/ pro kevät käkeää ’pyrkii’

- Spirantit /ð/, /ɣ/, /θ/ tapauksissa kedhod, Lehdhed, luodhud, Luodhud, Orghod, Medzäd, iloidzevat

- eA > iA makiall pro makeal(le)

- h:n metateesi (esim. imeh > ihme) Herran ihmeit, Hänen murhettans

- Loppuheitto: ihanast(i), Maast(a), makjall(e), päänäns(ä), caick(i), ihmeit(ä), händ(ä), töistäns(ä), murhettans(a), cans(sa), meil(le).

- Sanastoa: niitud /niitut/ pro niityt, kyhkyinen (oletettavasti lyhyt y) pro kyyhkynen

HUOM. Moni muu lounaisuus ei tule esiin tässä lyhyessä runossa.

Runokielen vaatimuksista selittyvät Maskulaisen loppuheittoiset verbien yks. 3. persoonan pi-päätteet: Auttap(i), täyttäp(i), näyttäp(i), toevottap(i), saattap(i)

Harjoitus 39.

Passiivin syntaktinen käyttö:

InhimisenPoica ylenannetaan (’annetaan, hylätään’)

Woitteco te - - sille castella castettaiolla mine castettan? (= Voidaanko teidät kastaa samalla kasteella jolla minut kastetaan?)

ia sille castella te castetat iolla mine castetan. (= ja samalla kasteella teidät kastetaan jolla minut kastetaan)

Inhimisen Poica ei ole tullut paluelta, mutta… (ihmisen poika ei ole tullut palveltavaksi, vaan…)

Harjoitus 40.

Apuverbilliset futuurit ja konditionaalit

ette hen site prucaman ia hallitzeman piti = käyttäisi ja isännöisi; konditionaali

sinun pite sömen /pitää syömän/ = syö - - ; imperatiivi

ei suingan sinun pidhe sömen /ei suinkaan sinun pidä syömän/= älä suinkaan syö; imperatiivi

pite sinun coolemalla coleman /pitää sinun kuolemalla kuoleman/ = sinä tulet kuolemaan, futuuri

Mine tadhon tedhe henelle - - /tahdon tehdä hänelle/ = teen hänelle, futuuri

toij hen ne sen Inhimisen tyge, ette henen piti näkemen quinga hen ne piti nimittemen /että hänen piti näkemän kuinka hän ne piti nimittämän/ = jotta hän (= Jumala) näkisi miten hän (= ihminen) ne nimeäisi, konditionaali

Harjoitus 41.

- Artikkelit: yxi Kuningas; se Ensimeinen ia ylimeinen ombi se Etele ia pohia Some

- Sanajärjestys, esim. verbi lauseen lopussa: quin hen Kuningaxi tullut oli

- Passiivin 1. infinitiivi: annoi sarnatta /saarnattaa/ Jumalan Sanoija; he annoit heidens Castetta /kastettaa/

- Agentilliset passiivilauseet: Ja silloin Carialaiset ylitzewoitettinRotzalaisist

- Olosija pro suuntasija: ietti hen tesse S. Henrickin; quin kirkoissa leuteen; telle malla ia Hijppakunnalla nin monet - - Kielentauat leuten

- Relatiivipronomini aloittaa lauseen: Joca cochta - - Cuoliaxi lötin; Jota mös ne Wanhat Kircon Ramatudh - - todhistauat; Jotca silloin cochta Wiburin linnan ia Caupungin rakensit

- Postpositiorakenteet sijamuotojen vastineina: Carialaiset teit aina wahingota Hemeen ia Somen maan päle; Ninquin ne mös olit - - wahingoita ennen tehnyet Christitudhen päle

Harjoitus 42.

Yhdysverbit Agricolan tekstissä (Matt. 26: 47–61) ja miten ne on käännetty myöhemmin:

wlgoslehetetydh /ulγoslähetetyt/ = lähetetyt

edhesastuit (edesastuit/ = astuivat esiin

kijniotidh = ottivat kiinni

wlgosoijensi /ulγosojensi/ = ojensi

wlgosweti /ulγosveti/ = veti esiin

poishackasi = hakkasi pois

wlgoslexitte /ulγosläksitte/ = lähditte

ette – kijniottaneet = ottaneet kiinni

olit kijniottaneet = ottaneet kiinni

sisellemeni = meni (sisään)

edheskeuit /edeskävit/ = tulivat esiin., esiintyivät

mahanricko /maahanrikkoo/ = särkeä maan tasalle

ylesrakenda /ylesrakentaa/ = rakentaa uudelleen

Miten myöhemmät raamatuntekstit ovat suhtautuneet Agricolan käännöksiin?

(Alla tuorein käännös vuodelta 1992)

Jeesuksen vielä puhuessa tuli Juudas, yksi kahdestatoista opetuslapsesta, ja hänen kanssaan miekoin ja seipäin aseistautunut suuri miesjoukko, jonka ylipapit ja kansan vanhimmat olivat lähettäneet. Jeesuksen kavaltaja oli sopinut miesten kanssa merkistä: "Se on se mies, jota minä suutelen. Ottakaa hänet kiinni." Hän meni suoraa päätä Jeesuksen luo, sanoi: "Terve, rabbi!", ja suuteli häntä. Jeesus sanoi hänelle: "Ystävä, tätä varten sinä olet tullut." Silloin miehet astuivat lähemmäs, kävivät käsiksi Jeesukseen ja vangitsivat hänet.

Yksi Jeesuksen seuralaisista ryhtyi vastarintaan, veti miekkansa esiin ja iski ylipapin palvelijaa niin että tältä irtosi korva. Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Pane miekkasi tuppeen. Joka miekkaan tarttuu, se miekkaan kaatuu. Luuletko, etten voisi pyytää apua Isältäni? Hän lähettäisi tänne heti kaksitoista legioonaa * enkeleitä ja enemmänkin. Mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, joiden mukaan näin täytyy tapahtua?"

Jeesus sanoi sitten miesjoukolle: "Tehän olette lähteneet kuin rosvon kimppuun! Miekat ja seipäät käsissä te tulette minua vangitsemaan. Minä olen joka päivä istunut temppelissä opettamassa, ettekä te ole ottaneet minua kiinni. Mutta kaikki tämä on tapahtunut, jotta profeettojen kirjoitukset kävisivät toteen."

Silloin kaikki opetuslapset jättivät hänet ja pakenivat.

Jeesus Suuren neuvoston edessä

Vangitsijat veivät Jeesuksen ylipappi Kaifaksen luo, minne lainopettajat ja kansan vanhimmat olivat kokoontuneet. Pietari seurasi häntä jonkin matkan päässä ylipapin pihaan saakka. Siellä hän istuutui palvelusväen joukkoon nähdäkseen, kuinka kaikki päättyisi.

Ylipapit ja koko neuvosto etsivät Jeesusta vastaan väärää todistusta, jonka perusteella saisivat hänet surmatuksi. Sellaista ei kuitenkaan löytynyt, vaikka monta väärää todistajaa esiintyi. Viimein astui esiin kaksi miestä, jotka väittivät Jeesuksen sanoneen: "Minä voin hajottaa Jumalan temppelin ja rakentaa sen uudelleen kolmessa päivässä."

Harjoitus 43.

HUOM. Raamatunkäännöskomitean omistuskirjoituksessa on useita passiivimuotoja, mutta ne eivät kuvasta vierasta vaikutusta. Passiivit ovat yksipersoonaisia, eikä mukaan ole sattunut edes ablatiiviagentteja.

1) Pyhäs Wanhan ja Vden Testamendin Ramatus, jonga me Bibliaxi cudzumme, opetetan täydellisest ja selkiäst - -

2) Tämä pyhä ja callis Kirja - - on nyt T:dän Cuning:sen Maij:tin erinomaisest armost, suomast ja käskyst, caicki ja coconans Suomexi käätty

3–4) Nijncuin T:dän Cuning:sen Maij:tin käsky oli, että caikis Lutheruxen wijmeiseldä cadzottua versiota, ja muutoin Original kieliä, seurataisin.

5–7) Ruodzin Biblia, joca Stockholmis, Anno 1618. T:dän Cuning:sen Maij:tin Rackan Isä wainan - - - käskyst Präntättin, on aina silmäin edes pidetty, ja - - Selityxis ia Registereis wisust waariotettu

8–10) Eiole myös unhotettu - - waan aina cunnialla ia kijtollisudella muistettu, ia tarcast cadzottu

11–15) Tämä pyhä ja callis Kirja, näin Suomexi caicki ja coconans käätty, T:dän Cuning:le Maij:len - - dediceratan, ja omistetan - - Jumalan cunniaxi, ja hänen pyhän Seuracundans, cusa Suome puhutan, rakennuxexi, T:dän Cuning:le Maij:len ijäisexi muistoxi - - walkeuteensaatetan

Harjoitus 44.

Kaksi lainsuomennosta

Sanastoeroja

Erot täsmennettyinä:

TALOUS – TALO

VAIMO – EMÄNTÄ

TAVOITTAA – SAADA KIINNI

RIPUSTAA – HIRTTÄÄ

TAVOITTAA – KÄSITTÄÄ

SORTAA – SOLVAISTA

JUTUNISÄNTÄ – SYYNSANOJA

VOUTI – OTTOMIES

KIINNIOTTAA – KÄSITTÄÄ

POIS KARATA – POIS JUOSTA

ANTAA OIKEUDEN KÄYDÄ – KURITTAA

JONKUN OMA SAKKO – JONKUN HYVÄKSI

IRTAINEN- JOUTILAS

NAINEN - VAIMO

Sijankäytön eroja

Eroja konjunktioissa ym.

Eroja äänne- ja muoto-opissa

Eroja lauserakenteissa

 

Harjoitus 45.

Vvks 1:

noori – toori; mielen – kielen; teste – este; aina – laina

Vvks 2A:

Lambat – Rambat; hwta – mwta; Roca – hoca; mööt – ööt; caria – maria; machta – slachta; Petzj – etzj; hylke – sylke; ialcas – palcas

Vvks 2B:

Caruat – aruat; wäret – märet; teusi – leusi; mwtha – hwtha; muijsta – (Lu)ghuijsta; kieutten – leuten

Vvks 3A:

Ise – lise; (Testa)mentin – Prentin; Kielille – mielille; seiso – Weiso; coole – hoole; polta – Olta; teet – ieet; piene – liene

Vvks 3B:

heite – neite; ala – sala; (yles)lukia – tukia; kenge – henge; aina – laina; heite – Neite; se – (Hone)se

Harjoitus 46.

Ks. Vvks teksti 27 viite 2. Jos laskee yhteen roomalaisen numerojärjestelmän kirjaimin osoitetut luvut (I, V, X, L, C, D, M), summaksi tulee säkeeseen kuuluva vuosiluku.

a) Säkeisiin ”kätketty” vuosiluku 1636 on Brahen nuorimman pojan syntymävuosi, ei tyttären.

b) Säkeisiin on kätketty vainajan kuolinvuosi 1650

Harjoitus 47.

a) Viittaa juuttien eli tanskalaisten petokseen: Kustaa Vaasa vietiin 1518 petollisesti panttivangiksi Tanskaan, josta paettuaan hän tuli Ruotsiin 1520. Ks. Vvks 28 viite 38

b) Isak Rothovius oli kuin luotu tai syntynyt piispaksi. Ks. Vvks 28 viite 85

Harjoitus 48.

3) Coto paha muistaminen; pito hywä jättäminen; 4. inf. nominatiivi, nesessiivirakenne.
7) Ei -- lyömist ole; 4. inf. partitiivi, nesessiivirakenne.
10) Ei auta ambuman; akt. 3. inf. instruktiivi, nesessiivirakenne.
13) Ei -- saada, näkemätä; akt. 3. inf. abessiivi, modaalirakenne.
18) pitä pandaman; pass. 3. inf. instruktiivi, nesessiivirakenne.
22) Ei -- kiroen kuole; akt. 2. inf. instruktiivi, modaalirakenne.
25) Kipaten - mennän, condaten - tullan; akt. 2. inf. instruktiivi, modaalirakenne.
28) Olen -- musta muiden nähden; akt. 2. inf. instruktiivi, modaalirakenne.
30) työhön harjoitelles; akt. 2. inf. inessiivi, temporaalirakenne.
33) Oluessa ollesani; akt. 2. inf. inessiivi + poss.suff., temporaalirakenne.
36) syötyäns -- levättyäns; pass. 2. partis. partitiivi + poss.suff., temporaalirakenne.
37) ei luule wuotta eläwäns -- tietä wanhax tulewans; akt. 1. partis. + poss.suff., referatiivirakenne (partisiippirakenne).
40) Sano - andanens -- ei - saanens; akt. 2. partis. + poss.suff., referatiivirakenne (partisiippirakenne).
47) Pare (on) cuolla cuin kerjätä; akt. 1. inf. latiivi, nesessiivirakenteen lähisukulainen.
49) Työläs on -- opetta; akt. 1. inf. latiivi, nesessiivirakenteen lähisukulainen.

Harjoitus 49.

Itämurteiset piirteet mainitaan esiintymisjärjestyksessä, mutta sulkeissa on mainittu myös muut muodot, jotka eivät vakiintuneet nykykirjakieleen, vaikka olivat yleisiä vanhassa kirjasuomessa.

Saahaksemme = saadaksemme (d:n astevaihtelu)
(Oppia = oppija)
(muiltakin hyväksi kiitetyn = muidenkin hyväksi kiittämän
(puoskaroi(tse)maan 'parantamaan')
käytteä = käyttää (savolaismurteinen diftongiutuminen: maa > moa, mua, pää > peä, piä)
ilman... neuvomatak = neuvomatta (abessiivi -tA + glottaaliklusiili, vahvistimena 'ilman' = ttA)
tehään = tehdään (d:n astevaihtelu: d : 0)
(juopaa = juojaa 'sitä joka juo')
ei lasketak = ei lasketa (glottaaliklusiili merkitty k:lla)
(pellollen = pellolle, allatiivi -llen)
hään = hän ( mie, sie, hiän/hään, myö, työ, hyö)
tarvihtee = tarvitsee (ts > ht)
juuaksensa = juodaksensa (d:n astevaihtelu)
viinoa = viinaa (ks. edeltä käytteä = käyttää)
seoitettu = sekoitettu (voisi olla sevoitettu, nyky-yleiskieleen vakiintunut vahva aste)
kahesti = kahdesti (d:n astevaihtelu)
Saapi = saa
juuva = juoda (d:n astevaihtelu: juua = juuva, juuaksensa, juuvaksensa)
leipeä = leipää (ks. edeltä käytteä = käyttää)
potaattia = perunaa (sanastoseikka)
(kasvaamia = kasvamia t. kasvaimia)
Nuon = noin 'suunnilleen'
viijen = viiden (d:n astevaihtelu)
eneän = enää(n) = enää (ks. edeltä käytteä = käyttää)
ei... tahok = ei tahdo (d:n astevaihtelu)
käyvä = käydä (d:n astevaihtelu)
saahaksensa = saadaksensa, saadakseen (d:n astevaihtelu)
ei saak = ei saa (glottaaliklusiili merkitty k:lla)
nouvattaa = noudattaa (d:n astevaihtelu)
ei oisik = ei olisi (glottaaliklusiili merkitty k:lla; nykykirjakielessä ei ole glottaaliklusiilia konditionaalimuodossa)
pahoakaan = pahaakaan (ks. edeltä käytteä = käyttää)
tuloo = tulee (Savon murre: tulee > tu(l)loo, menee > mä(n)nöö)
vieläik = vieläki = vieläkin (metateesi ki > ik, n heittynyt)
väkisikkin = väkisinkin (assimilaatio nk > kk, vrt. pojatkin > pojakkin)
piettäväksi = pidettäväksi (d:n astevaihtelu)
onki = onkin (n heittynyt)
ei suvaihtek = ei suvaitse (ts > ht)
eissä = edessä (edessä > eessä (d:n astevaihtelu) > eissä, ee diftongiutunut)
syäntänsä = sydäntänsä (d:n ääntämys)
(saattain = saattaen; vokaaliyhtymä diftongiutunut: saatta+en > saattain)
(oksentamisehen = oksentamiseen, oksentamaan; illatiivin h säilynyt)