Katkelma Agricolan Uudesta testamentista (Matt. 26: 4761)

Wiele henen puhuesans, catzo Judas yxi nijset cahdesttoistakymenest tuli, ia henen cansans palio weki mieckain ia Seiwesten cansa, wlgoslehetetydh Pappein pämiehilde ia Canssan wanhimilda. Mutta se ioca henen petti oli andanut heille Merkin sanoden, Kenenge mine swta annan, se on se, ruuetkat heneen. Ja cochta astui hen Jesusen tyge, ia sanoi. Terue Rabbi. Ja swta annoi henen. Nin sanoi Jesus henelle, Ysteuen mite warten sine tulit? Silloin ne edhesastuit, ia laskit kädhens Jesusen päle, Ja kijniotidh henen.

Ja catzo, Yxi nijste iotca olit Jesusen cansa, wlgosoijensi kädhens wlgosweti Mieckans, ia löi Ylimeisen Papin paluelia, poishackasi henen coruans. Nin Jesus sanoi henelle, Piste sinun Mieckas sialens, Sille caiki iotca Mieckaan rupeawat ne mieckalla hucatan. Taicka luletcos etten mine nyt woisi wiele rucoella minun Isen, ette hen leheteis minulle enemen quin caxitoistakymende Legiot Engelit? Quinga sis Ramatudh teuteten, että nin pite oleman?

Sille hetkelle sanoi Jesus iouckolle, Ninquin Röuerin tyge te wlgoslexitte mieckain ia Seiwesten cansa minua kijni ottamahan, iocapeiue mine istuin teiden tykenen opettain Templis, ia ette te minua kijniottaneet. Mutta teme on caiki tehty, että Prophetain Kirioituxet pideis teutettemen. Silloin caiki Opetuslapset iätidh henen ia pakenit. Mutta ne iotca Jesusen olit kijniottaneet, weit henen Caiphan sen ylimeisen Papin tyge, cussa Kirianoppeneet ia Canssan wanhimat olit heidens cooneet. Mutta Petari seurasi hende ieleste taamban haman ylimeisen Papin Salin porstuan, ia sisellemeni, ia istui palueliain seas, että henen piti näkemen lopun.

Mutta Pappedhen pämiehet ia Wanhimat, ia caiki Radhi, etzit wäre todhistust Jesusta wastan, että he saisit henen tappa ia eiwet leunet. Waicka monda wäre todhistaija edheskeuit, ei sitteken leuneet, Mutta wimein tulit caxi wäre todhistaia, ia sanoit, Teme on sanonut, Mine woin mahanricko Jumalan Templin ia colmena peiuen sen ylesrakenda.