Katkelma Agricolan Uudesta testamentista (Matt. 16: 2428)

Silloin Jesus sanoi Opetuslapsillens, Jos ioku tactopi minua seurata, hen kieldeken itzens, ia ottakan ristins pälens, ia seuratkaan minua. Sille että ioca tacto henen hengens kätkije, hen huckutta sen. Mutta ioca henen hengens hucutta minun tehten, hen leutepi sen. Mite se autta Inhimisen, ios hen caiken Mailman woitta, ia sielunsa wahingon tekepi? Taicka mite andapi Inhiminen, iolla hen sielunsa lunastapi? Sille se tosin tapachtupi, että Inhimisen Poigan pite tuleman henen Isens cunnias Engeleitens cansa, ia silloin hen maxapi itzekungiin tödhens ielkin. Totisesta sanon mine teille, Ouat mwtamat tessä seisouista, iotca ei pide colemata maistaman, sihenasti quin he näkeuet Inhimisen Poigan tuleuan henen waldakunnasans.