Laulujen laulu, 2. luku (Agricolan käännös)

MIne olen Kedhon Cwckainen / ia Orghon Rosi / nin quin Rosi Orientappuran seasa / nin ōbi minun Armahan Tytteritten keskelle. Quin Omenapw / Metzepuidhen seassa / nin ombi minun Rackahan / Poicain keskelle. Mine istun sen Warion alla / iota mine halasin / ia sen hedhelme ombi minun Curcusani makia.

Hen wei minun Winakellärihin / ia Rackaus ombi henen Lippunsa minun ylitzeni. Hen wirghotta minun Cuckaisella / ia toreutta minun Omenalla. Sille ette mine rackaudhesta sairastā. Henen Wasenkätens ombi minun Pääni alla / ia henen Oikiakätens sylepi minua.

Mine wannotan teite Jerusalemin Tytteret / metzewoghlain ia Peurain cautta Metzessä / Ettei te yleshereyte / eike waiua minun Armastani / sihenasti quin hen itze tachtopi.

Teme ombi minun Rackani äni. Catzo / hen tulepi ia hyppepi wortein päle / ia carckelepi Cuckulaisten päle. Minun ysteuen ombi MetzeCaurin eli Peuran wasican caltainen. Catzo / hen seisopi meiden Seinen tacana / ia catzopi Ackonan lepitze / ia curkistele Häckein lepitze.

Minun Rackan wastapi ia sanopi minulle / ylesnouse minun Armahan / minun Caunihin / ia tule tenne. Sille catzo / Talui ombi poismennyt / Sadhe cwro ombi ylitzekeunyt / ia poismeni. Cuckaiset ouat putkachtaneet maan päle. Keuät ombi lehestynyt / Ja se Mettisen äni ombi cwltu meide warpeila. Ne Ficuna puudh ouat Waruunsa putkachtaneet / Ja ne Winapuudh cukoistauat ia haiachtauat / Nouse sis ia tule minun Armahan / minun Caunihin tule tenne / Minun Mettisen wordhein rotkoisa / kiuein rauoisa / Osota minulle Casuos / ia anna minun cwlda sinun ändes / Sille ette sinun änes ombi makia / ia sinun casuos suloinen.

Käsiteket meille Kettuia / pienet Ketut iotca raiskauat Winatarhat. Sille ette meiden Winatarhat cukoistauat. Minū Rackahan ombi minun ia mine henen / iota Rosien seassa caitahan / sihenasti quin peiue wilpenepi / ia wariot welteuet. Palaia / ole ninquin Metzewohi minun Rackahan / eli nin quin Peuran wasicka waiehtosworella.