Ratkaisut.

Harjoitus 1.

dh

 1. pyy/š/ykset, ve/š/est
 2. puut, muut
 3. leh/š/et
 4. hyvyy/š/est
 5. vir/ š/et

d

 1. keisarilt augustuselta
 2. täh/š/en, mui/š/en, sisälotetut
 3. anteeksiantaa, ja parantaa
 4. valkiu/š/et
 5. tuomitko, tuomit(t)aisi

ng

 1. kuni/ŋŋ/as, jo/ŋ/ka
 2. kaupu/ŋ/kihins
 3. e/ŋ/keli
 4. sa/ŋŋ/en

w

 1. suuren sotaväen
 2. kukkainen
 3. su/š/et
 4. luulit

o

 1. pojan, esikoisens, kapalohin
 2. verkkoon
 3. huoneesta

u

 1. tapahtui, päivinä, uloskävi, augustuselta
 2. sinun, kruunaapi, laupiu/š/ella
 3. käypi
 4. ulottuvat
 5. häijyt

i

 1. synnytti, pojan, esikoisens, ja kääri, kapalohin
 2. vei, minun viinakellarihin

ij

 1. siis, niinä
 2. loi
 3. sijaa
 4. (Jumalan) korkiuksis
 5. juotiin

e

 1. ehtoosta, se kolmas päivä
 2. he/š/elmäliset, lisätkää teitänne, ylestäyttäkäät
 3. eivät he häntä löyneet
 

Harjoitus 2.

(Rivit on kirjoitettu nykyisen ortografian mukaisesti.)

A. Viriä pappi, opetusisä. Kansan ruokkii kuin äitin nisä.

B. Mutta älä lyö polvisuonta.

C. Se mykkä koira olla mahtaa, joka sušen taval lampaat slahtaa.

D. Ajatukset (ajatokset) siis sanat ja työt, kiittäkään häntä päivät ja yöt.

E. Jumala auta minua, sillä että vešet käyvät hamaan minun sieluuni asti.

F. Täyšet ovat sekä taivaat että maat Sinun kunnias herraušesta.

G. Tuskan lohšutus, murheen karkottaja, pelɣon poisottaja,

H. ja Jumalan henki puhalsi ylitse (~ yliθθe) vetten.

I. Haisto hajun haisust eroittaa, kuin kuki sisuns osottaa.

J. ja eroittakaan päivän ja yön.

 

Harjoitus 3.

dh

 1. t
 2. š
 3. h
 4. š

w

 1. uu
 2. v
 3. u
 4. v

i

 1. i
 2. j
 3. ii

u

 1. v
 2. u
 3. uu
 4. y

o

 1. uo
 2. o
 3. o, uu (neitsyšen kohtuu ’kohtua’)
 4. uo, oo, o

 

Harjoitus 4.

t seuraavissa sanoissa: teette, teille, sateen, pitää, antaman, puut, pitää, kantaman, tappamisen, pitää, asti, pitää, asti, teillä, pitää, rauhalisesta, teitä, poistulla, pahat, maastan

d seuraavissa sanoissa: sääšyisäni, pišätte, kešolla, hešelmäns, teišän, pešot, teišän, pišä, teišän

/t/merkitään: t, th, dh, (n)d

/š/ merkitään: dh, d

 

Harjoitus 5. (Koko teksti kirjoitettu lukutavan mukaisesti.)

Kolmas rukous. Olkohon sinun tahtos niin maasa kuin on taivahisa.

Sinä paras isä tiešät, tämän mailman sisun, ja pahiman tavan, että koska hän näkepi itsens (~ iθθens) turhaan pyytävän sinun nimes kunniaa sammuttaa, ja sinun valtakunnas kašottaa, niin hän ihmeeliset juonet solmeepi, niin hän petokset sivelepi, niin hän kavalimat neuvot laskepi, niin hän suurimalla pahuušella kaikki juonet etsepi (~ eθθepi), niin hän hangitsee (~ hangiθθee) itsens (~ iθθens), löytäpi, ja liehukoitsee, niin hän neuvoo pitää, sinun nimes, valtakunnas, sanas, sinun lastes vastaan. Niille hän viimeisen kašotuksen ja hukutuksen (~ hukutoksen) valmistapi.

 

Harjoitus 6. Koko teksti kirjoitettuna nykyisen lukutavan mukaan:

Kuulkaa te taivaat, ja minä puhun, kuulkaan myös maa minun suuni sanat. Minun oppin tiukkukaan niin kuin sade, ja minun puhein (= puheeni) vuotakaan niin kuin kaste. Niin kuin sade ruohon päällen, ja niin kuin pisarat yrttien päällen. Sillä että minä tahdon Herran nimee auksenhuutaa (= avukseni huutaa) antakaat meidän Jumalan (= Jumalalle) kaikki kunnia. Hän on paasi (’kallio’, ’kivi’), hänen työnsä ovat laittamattomat (LAITTAA= ’moittia’; ’moitteettomat’), Sillä että kaikki hänen tekons, ovat oikeat. Vakaa ompi Jumala, ilman vääryyttä, hurskas ompi hän, ja oikea.

 

Harjoitus 7.

luettava /t/:

alda, mandere, kedhod, valda, Pilved, Ilmad, angarad, Lindu, Käed, Linnud, Ledhed, suured, piened, Medzäd, vainjod, niitud, niemed, Cuckaised, yrtid, Cuolled, Linnud, luodhud, händ [ä], Luodhud, Linnud, calad, Eläimed, laehod, iloidkam

luettava /š/:

kedhod, Ledhed, luodhud, Luodhud

Tekstin yksinäis-t luetaan kuten nykyisin: /t/

 

Harjoitus 8. Mahdollista spiranttiääntämystä tarkoittavat nykykielen äänteet (d, g, ts) on lihavoitu.

Niin kuin on ollut algusta, ja nyt, ja aina, ja iankaikkisesta iankaikkiseen, Aamen.
Ettei Jumala sallis meitä ylitse voitettaa hirmulisilt ja väkevilt viholisilt. Daavidin rukous.
Se xvii ps(almi).
Exaudi Deus iusticiam meam.
Kuule Herra minun oikeuten, ota vaari minun pargustani, kuultele minun rukouksen, joka ei vääristä huulista ulgoskäy.
Toimita sinä minun syyn, ja katsokaan sinun silmäs mikä oikeus on.
Sinä koettelit minun sydäntän, ja etsiskelet sitä yöllä, ja kuurnitset minua, ja etpäs mitään vääryyttä löydä. Minä olen aigonut, ettei minun suuni pidä missäkään rikkoman.
Minä varjelen minun (= minuni ’itseni’) sinun huultes sanoissa, inhimisten töistä, murhaajan tiellä.
Hallitse minun käyntön (’käyntini’) sinun polguilles, ettei minun askeleni liukahdaisi.

 

Harjoitus 9.

Minä vaivanen, vihiläinen, syntinen inhiminen, tunnuustan Jumalan, Isän taivaan ja maan ešes, että minä synnissä olen sekä siitetty ja synnytetty, ja sitte kaiken elinaikani synnistä elämätä pitänyt olen, ajatoksella, puheilla, työllä, ja unhotuksella (?unhošuksella). Sitä minä kašun kaikesta syšämestäni, ja uskon kautta pakenen Jumalan armoin tykö, jonka hän kaikille synnisille hänen rakkaan pojans Jeesusen Kristusen, meišän Herran kautta luvanut on, niille, jotka tahtovat itse(e)ns parata.

Sillä ensin minä olen viišen taitoni kautta, syntii tehnyt ulkoisesta ruumiisa maistain, haistain, kuulten, nähšen, ja ruveten, niin myös sisällisestä sielussa, toimen kansa, olen rikkonut mielen järjellä, muistolla, ymmärryksellä, ja tahšolla

Sitä lähin olen tehnyt seitsemen kuolemasyntiä, kuin ovat haureus, ahneus, koreus, laiskuus, kateus, viha, lainous, taikka ylensyömys ja juomus, ja kaikisa haaroisa, jotka niistä ulɣoskäyvät minuni vikapääksi tunnustan Jumalan ešessä.

 

Harjoitus 10.

cutzudh /kuθθut/

tiedhet /tiešät/

warghasta /varɣasta/ = varasta

todistusta /tošistusta/

Norudhestani /nuoruušestani/

iagha /jaɣa/ = jaa

lepitze /läpiθθe/ = läpi, lävitse

edes /ešes/

mahdotoin /mahšotoin/ = mahdoton

edes /ešes/

mahdoliset /mahšoliset/

Catzo /kaθθo/

tedhen /tähšen/

/ɣ/: gh

/š/: dh, d

/θ/: tz

 

Harjoitus 11.

k : ɣ, Ų, j, v

huogata, ɣ

lain (laŲin)

näet (näŲet)

halwot, v

corgolla, ɣ

wiatoin (wiŲatoin)

peljättäwät, j

pelwolla, v

wäestä (wäŲestä)

pelgos, ɣ

hyljätän, j